an

Nguyễn Đặng Thiên An

Trường: THCS và THPT FPT Hải Phòng

Khóa: K1

Tài năng:

Giới thiệu

📍Họ và tên: Nguyễn Đặng Thiên An – K1, FPT School Hải Phòng

📍Đôi nét về bản thân: Mình là người thích màu đen và có phong cách khá lạnh lùng. Sở trường của mình là bơi lội và nhảy. Thông qua cuộc thi này mình muốn giao lưu kết nối với nhiều bạn bè hơn nữa.

Vote cho thí sinh

Các thí sinh khác