Nguyễn Mạnh Cường

Nguyễn Mạnh Cường

Trường: THCS và THPT FPT Hải Phòng

Khóa: K1

Tài năng:

Giới thiệu

Họ và tên: Nguyễn Mạnh Cường – K1, FPT School Hải Phòng 

Đôi nét về bản thân: “Mình là Nguyễn Mạnh Cường, mình luôn bị thu hút bởi phong cách vintage cổ điển. Mình yêu màu xanh navy và có sở thích “làm màu”

Tho you have to change your vibe to communicate, you still can be your own unique you.

(Tạm dịch: Mặc dù ta luôn phải thay đổi bản thân hàng ngày để giao tiếp, ta vẫn luôn có thể trở về làm bản thể độc nhất của mình.)

Đó chính là những gì mình mong muốn được gửi gắm qua cuộc thi The Next F-Gen”.

Vote cho thí sinh

Các thí sinh khác