fschooltalentshow2023-6a499bf9-c509-4992-807a-2075850bf3f0

Nguyễn Ngọc Bảo Châu

Mã số: MS009

Trường: Herman Gmainer

Lớp: 5

Tài năng: Võ Wushu

Giới thiệu

Cuộc thi Fschool Talent Show 2023 trở lại đã nhận được nhiều đăng ký tham gia của các bạn học sinh trên địa bàn TP Hải Phòng.

📍Họ và tên: Nguyễn Ngọc Bảo Châu

📍Lớp/Trường: Lớp 5, Trường Herman Gmainer

📍Tài năng: Võ Wushu

🏵Thành tích:

🔸Tham gia giải Wushu trẻ quốc gia năm 2022

“Mình mong muốn được trải nghiệm để bản thân tự tin và học hỏi được nhiều điều mới mẻ”.

Vote cho thí sinh

Các thí sinh khác