fschooltalentshow2023-36d55ef4-3e63-46d2-9a9a-b1ef84be7c3b

Nguyễn Tống Khánh Linh

Mã số: MS004

Trường: THCS và THPT FPT Hải Phòng

Lớp: 10

Tài năng: Múa

Giới thiệu

Mình đã rất tiếc khi không kịp đăng ký tham gia Fschool Talent Show 2023 nên ngay khi biết trường THCS và THPT FPT Hải Phòng khởi động lại sân chơi tài năng năm 2023 mình đã đăng ký ngay. Mình hy vọng được một lần toả sáng tại cuộc thi và giành được giải thưởng lớn.

Vote cho thí sinh

Các thí sinh khác