fschooltalentshow2023-2fc91ada-025a-4a22-97a2-118662e49c6f

Nhóm Baby Crew

Mã số: MS013

Trường: Tiểu học Trần Hưng Đạo

Lớp: 5

Tài năng: Nhảy

Giới thiệu

Cuộc thi Fschool Talent Show 2023 trở lại đã nhận được nhiều đăng ký tham gia của các bạn học sinh trên địa bàn TP Hải Phòng.

📍Họ và tên: Nhóm Baby Crew – Nhóm trưởng: Nguyễn Ngọc Tâm An

📍Lớp/Trường: Lớp 5, Tiểu học Trần Hưng Đạo

📍Tài năng: Nhảy

🏵Thành tích:

🔸Giải Ba Vũ điệu Dragon Ocean Đồ Sơn 2022

🔸Giải Nhì Festival Summer Dance Hà Nội 2022

“Tham gia cuộc thi có quy mô lớn Fschool Talent Show 2023 với mong muốn có cơ hội để thể hiện tài năng, cá tính âm nhạc và mang năng lượng vui tươi lan tỏa đến mọi người.”

Vote cho thí sinh

Các thí sinh khác