fschooltalentshow2023-abf4f9a7-de21-4fdd-9197-1c9e97ebe54e

Phạm Gia Huy

Mã số: MS015

Trường: THCS Lạc Viên

Lớp: 7

Tài năng: Đàn piano

Giới thiệu

Cuộc thi Fschool Talent Show 2023 trở lại đã nhận được nhiều đăng ký tham gia của các bạn học sinh trên địa bàn TP Hải Phòng.

📍Họ và tên: Phạm Gia Huy

📍Lớp/Trường: Lớp 7, THCS Lạc Viên

📍Tài năng: Đàn pinao

“Tham gia cuộc thi mình mong muốn sẽ mang tiếng đàn và niềm yêu thích nghệ thuật tới tất cả mọi người.”

Vote cho thí sinh

Các thí sinh khác