fschooltalentshow2023-29bfcc96-0115-423d-b1a9-688064d1006b

Phạm Văn Tiến

Mã số: MS006

Trường: THPT Tiên Lãng

Lớp: 10

Tài năng: Hát

Giới thiệu

Là một trong số những thí sinh nam đầu tiên tham gia cuộc thi, Phạm Văn Tiến đã lan toả tình yêu quê hương Hải Phòng tới cộng đồng.

🏵Thành tích:
🔸Dù chưa thực sự tham gia một sân chơi nào nhưng Tiến đã có nhiều trải nghiệm khi tham gia hát tại các sự kiện.
“Mong muốn của mình khi tham gia Fschool Talent Show chính là được thể hiện bản thân và cũng là thực hiện ước mơ của mình.”

Vote cho thí sinh

Các thí sinh khác