Trang chủ » Hải Phòng

fschooltalentshow2023-45c33227-9615-470a-b2c9-05966c9e1654

Nguyễn Lê Phương Thảo

Cuộc thi Fschool Talent Show 2023 trở lại đã nhận được nhiều đăng ký tham gia của các bạn học sinh trên địa bàn TP Hải Phòng. Họ và tên: Nguyễn Lê Phương Thảo Lớp/Trường: Lớp 2, Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi Tài năng: MC

fschooltalentshow2023-8392f796-d1df-4dbd-98f3-b0b269a5b2a6

Vũ Hà Trang

Cuộc thi Fschool Talent Show 2023 trở lại đã nhận được nhiều đăng ký tham gia của các bạn học sinh trên địa bàn TP Hải Phòng. Họ và tên: Vũ Hà Trang Lớp/Trường: Lớp 7, Trường THCS Lạc Viên Tài năng: Hát

fschooltalentshow2023-8399c3a7-73c2-4a3c-bfa2-3fb5d96502cd

Đào Trung Quốc Anh

Cuộc thi Fschool Talent Show 2023 trở lại đã nhận được nhiều đăng ký tham gia của các bạn học sinh trên địa bàn TP Hải Phòng. 📍Họ và tên: Đào Trung Quốc Anh 📍Lớp/Trường: Lớp 10, Trường THCS và THPT FPT Hải Phòng 📍Tài năng: Đàn piano

fschooltalentshow2023-4453b4e1-0e11-41b9-be89-1a9242cc6518

Giang Yến Nhi

Cuộc thi Fschool Talent Show 2023 trở lại đã nhận được nhiều đăng ký tham gia của các bạn học sinh trên địa bàn TP Hải Phòng. 📍Họ và tên: Giang Yến Nhi 📍Lớp/Trường: Lớp 6, Trường THCS Quán Toan 📍Tài năng: Người mẫu 🏵Thành tích: 🔸100 gương mặt mẫu nhí được yêu thích nhất…

fschooltalentshow2023-aee2a960-01b1-4ccc-9b6d-9559186ccb46

Trần Diệp Hân

Cuộc thi Fschool Talent Show 2023 trở lại đã nhận được nhiều đăng ký tham gia của các bạn học sinh trên địa bàn TP Hải Phòng. 📍Họ và tên: Trần Diệp Hân 📍Lớp/Trường: Lớp 9, THCS Đà Nẵng 📍Tài năng: Đàn piano

fschooltalentshow2023-cbc87d66-8812-4f0d-a1a5-5c14fb573ad0

Đỗ Quỳnh Anh

Cuộc thi Fschool Talent Show 2023 trở lại đã nhận được nhiều đăng ký tham gia của các bạn học sinh trên địa bàn TP Hải Phòng. 📍Họ và tên: Đỗ Quỳnh Anh 📍Lớp/Trường: Lớp 4, Tiểu học Trần Hưng Đạo 📍Tài năng: Đàn piano

fschooltalentshow2023-28c39d32-f641-4d66-9078-2eb2cd2f2c86

Nguyễn Hương Giang

Cuộc thi Fschool Talent Show 2023 trở lại đã nhận được nhiều đăng ký tham gia của các bạn học sinh trên địa bàn TP Hải Phòng. 📍Họ và tên: Nguyễn Hương Giang 📍Lớp/Trường: Lớp 5, TH Đinh Tiên Hoàng 📍Tài năng: Hát

fschooltalentshow2023-bd33b675-a60a-4802-b329-1f3bf8f4c36d

Nguyễn Châu Anh

Cuộc thi Fschool Talent Show 2023 trở lại đã nhận được nhiều đăng ký tham gia của các bạn học sinh trên địa bàn TP Hải Phòng. 📍Họ và tên: Nguyễn Châu Anh 📍Lớp/Trường: Lớp 5, TH và Trung học Hữu Nghị Quốc tế 📍Tài năng: Đàn violin 🏵Thành tích: 🔸Giải khuyến khích cuộc thi…

fschooltalentshow2023-c37ccc15-e566-4b86-bf18-e92e3939300d

Nguyễn Hoàng Khánh An

Cuộc thi Fschool Talent Show 2023 trở lại đã nhận được nhiều đăng ký tham gia của các bạn học sinh trên địa bàn TP Hải Phòng. 📍Họ và tên: Nguyễn Hoàng Khánh An 📍Lớp/Trường: Lớp 1, Trường Tiểu học Mỹ đồng 📍Tài năng: Nhảy hiện đại

fschooltalentshow2023-c356c4ce-03e2-4832-830b-12fbf2fc8f69

Vũ Khánh Thư

Cuộc thi Fschool Talent Show 2023 trở lại đã nhận được nhiều đăng ký tham gia của các bạn học sinh trên địa bàn TP Hải Phòng. 📍Họ và tên: Vũ Khánh Thư 📍Lớp/Trường: Lớp 5, Tiểu học Lê Văn Tám 📍Tài năng: Hát 🏵Thành tích: 🔸Giải Ba cuộc thi MC cấp thành phố năm…

fschooltalentshow2023-d30f968e-9528-4161-80fe-5a12032e8abf

Phạm Hồng Ngọc

Cuộc thi Fschool Talent Show 2023 trở lại đã nhận được nhiều đăng ký tham gia của các bạn học sinh trên địa bàn TP Hải Phòng. 📍Họ và tên: Phạm Hồng Ngọc 📍Lớp/Trường: Lớp 5, Tiểu học Thái Phiên 📍Tài năng: Đàn piano 🏵Thành tích: 🔸Giải Ba trong “Hội thi những ngôi sao tương…

fschooltalentshow2023-4d24bdba-5d0c-445d-b859-117cfe871666

Cao Gia Hân

Cuộc thi Fschool Talent Show 2023 trở lại đã nhận được nhiều đăng ký tham gia của các bạn học sinh trên địa bàn TP Hải Phòng. 📍Họ và tên: Cao Gia Hân 📍Lớp/Trường: Tiểu học Thành Tô 📍Tài năng: Nhảy hiện đại

fschooltalentshow2023-a0f28728-36be-4ed3-b262-d2c9fe9fbeb9

Nguyễn Gia Bảo

Cuộc thi Fschool Talent Show 2023 trở lại đã nhận được nhiều đăng ký tham gia của các bạn học sinh trên địa bàn TP Hải Phòng. 📍Họ và tên: Nguyễn Gia Bảo 📍Lớp/Trường: Lớp 6, THCS Trương Công Định 📍Tài năng: Đàn piano

  • ĐĂNG KÝ NGAY