Trang chủ » Đăng ký xét tuyển trực tuyến

Đăng ký tuyển sinh năm học 2024 - 2025

Phụ huynh, học sinh hoàn thiện phiếu xét tuyển/xét học bổng để hoàn tất quá trình đăng ký vào FPT Schools Hải Phòng.

Form dành cho học sinh chuẩn bị vào lớp 10.