Trang chủ » Gương mặt học sinh

Lương Thùy Linh (1)

Lương Thuỳ Linh – Tân binh K1 nhận học bổng 50% từ trường THCS và THPT FPT Hải Phòng

Chúc mừng tân binh K1 – Lương Thuỳ Linh đến từ trường THCS Tam Cường, TP. Hải Phòng đã xuất sắc nhận được mức học…

Xem tiếp

Trần Phương Linh

Trần Phương Linh – Tân binh K1 nhận học bổng 30% từ trường THCS và THPT FPT Hải Phòng

Chúc mừng tân binh K1 – Trần Phương Linh đến từ trường THCS Trương Công Định, TP. Hải Phòng đã xuất sắc nhận được mức…

Xem tiếp

Tiền Phương Anh

Tiền Phương Anh – Tân binh K1 nhận học bổng 30% từ trường THCS và THPT FPT Hải Phòng

Chúc mừng tân binh K1 – Tiền Phương Anh đến từ trường THCS Trần Phú, TP. Hải Phòng đã xuất sắc nhận được mức học…

Xem tiếp

Đồng Duy Kiên

Đồng Duy Kiên – Tân binh K1 nhận học bổng 50% từ trường THCS và THPT FPT Hải Phòng

Chúc mừng tân binh K1 – Đồng Duy Kiên đến từ trường THCS Nguyễn Bá Ngọc, TP. Hải Phòng đã xuất sắc nhận được mức…

Xem tiếp

Vũ Phương Chi

Vũ Phương Chi – Tân binh K1 nhận học bổng 100% từ trường THCS và THPT FPT Hải Phòng

Chúc mừng tân binh K1 – Vũ Phương Chi đến từ trường TH Chu Văn An, TP. Hải Phòng đã xuất sắc nhận được mức…

Xem tiếp

Bùi Minh Hoàng

Bùi Minh Hoàng – Tân binh K1 nhận học bổng 30% từ trường THCS và THPT FPT Hải Phòng

Chúc mừng tân binh K1 – Bùi Minh Hoàng đến từ trường TH Thành Tô, TP. Hải Phòng đã xuất sắc nhận được mức học…

Xem tiếp

Ngô Nhã Phương

Ngô Nhã Phương – Tân binh K1 nhận học bổng 30% từ trường THCS và THPT FPT Hải Phòng

Chúc mừng tân binh K1 – Ngô Nhã Phương đến từ trường TH Ngọc Sơn, TP. Hải Phòng đã xuất sắc nhận được mức học…

Xem tiếp

Lê Hồng Ngọc

Lê Hồng Ngọc – Tân binh K1 nhận học bổng 50% từ trường THCS và THPT FPT Hải Phòng

Chúc mừng tân binh K1 – Lê Hồng Ngọc đến từ trường TH Nguyễn Thị Minh Khai, TP. Hải Phòng đã xuất sắc nhận được…

Xem tiếp

Lê Bảo ngân

Lê Bảo Ngân – Tân binh K1 nhận học bổng 30% từ trường THCS và THPT FPT Hải Phòng

Chúc mừng tân binh K1 – Lê Bảo Ngân đến từ trường PTNC Hai Bà Trưng, TP. Hải Phòng đã xuất sắc nhận được mức…

Xem tiếp

Phạm Gia Bảo (2)

Phạm Gia Bảo – Tân binh K1 đạt học bổng 30% từ trường THCS và THPT FPT Hải Phòng

Chúc mừng tân binh K1 – Phạm Gia Bảo đến từ trường TH và THCS An Hiệp, Thái Bình đã xuất sắc nhận được mức…

Xem tiếp