Trang chủ » Đăng ký xét tuyển THCS

Đăng ký tuyển sinh năm học 2024 - 2025

Phụ huynh, học sinh hoàn thiện phiếu xét tuyển, dự tuyển để hoàn tất quá trình đăng ký vào FPT Schools Hải Phòng.

Form dành cho học sinh chuẩn bị vào lớp 6, 7.