Ngày đăng: 01/02/2023

Ngày cập nhật: 11/02/2023

Tác giả: Ngoc Anh

Trang chủ » Cẩm nang phụ huynh » Bảng học phí và biểu phí thu hộ, chi hộ năm 2022 – 2023 trường THCS và THPT FPT

Bảng học phí và biểu phí thu hộ, chi hộ năm 2022 – 2023 trường THCS và THPT FPT

Ngày đăng: 01/02/2023

Ngày cập nhật: 11/02/2023

Tác giả: Ngoc Anh

Trường THCS và THPT FPT tại Hải Phòng thông báo “Bảng học phí và biểu phí thu hộ, chi hộ năm học 2022 – 2023”

hocphihaiphong

 

ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN VÀO LỚP 6, 7 VÀ LỚP 10 NĂM HỌC 2023 - 2024

  • Đăng ký nhận thông tin tuyển sinh