ĐĂNG KÝ TƯ VẤN TUYỂN SINH TRỰC TUYẾN

Để thuận tiện cho việc đăng ký xét tuyển của thí sinh, chúng tôi mời bạn đăng ký vào mẫu đăng ký tư vấn trực tuyến dưới đây. Đây là căn cứ để chúng tôi có thể tư vấn online cho bạn những thông tin sát thực, cập nhật nhất về kỳ tuyển sinh của trường THPT FPT.

Xin điền đầy đủ thông tin tại các mục có dấu (*).

Chỉ cần đăng ký 01 lần duy nhất, thông tin của bạn sẽ được lưu trữ trong hệ thống. Chúng tôi sẽ chủ động liên hệ với bạn trong vòng 3 ngày kể từ khi bạn gửi bản đăng ký thông tin sơ bộ này.

18 Bình luận

 1. 1 vào ngày 07/26/2023 lúc 1:56 Sáng

  555 2. 1 vào ngày 07/26/2023 lúc 1:54 Sáng

  555’||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||’ 3. 1 vào ngày 07/26/2023 lúc 1:54 Sáng

  -5) OR 379=(SELECT 379 FROM PG_SLEEP(15))– 4. 1 vào ngày 07/26/2023 lúc 1:54 Sáng

  -1; waitfor delay ‘0:0:15’ — 5. 1 vào ngày 07/26/2023 lúc 1:54 Sáng

  0’XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR’Z 6. 1 vào ngày 07/26/2023 lúc 1:53 Sáng

  1*555 7. Khách vào ngày 07/26/2023 lúc 1:53 Sáng

  555 8. file:///etc/passwd vào ngày 07/26/2023 lúc 1:53 Sáng

  555 9. 1yrphmgdpgulaszriylqiipemefmacafkxycjaxjs.jpg vào ngày 07/26/2023 lúc 1:52 Sáng

  555 10. 1 vào ngày 07/26/2023 lúc 1:52 Sáng

  response.write(9805966*9109223) 11. ${10000061+10000291} vào ngày 07/26/2023 lúc 1:52 Sáng

  555 12. 1 vào ngày 07/26/2023 lúc 1:52 Sáng

  OstXlubZ 13. 1 vào ngày 07/26/2023 lúc 1:52 Sáng

  /etc/shells 14. 1 vào ngày 07/26/2023 lúc 1:51 Sáng

  ${@print(md5(31337))} 15. 1 vào ngày 07/26/2023 lúc 1:51 Sáng

  ‘+response.write(9049562*9744413)+’ 16. khijqIc4 vào ngày 07/26/2023 lúc 1:51 Sáng

  555 17. 1 vào ngày 07/26/2023 lúc 1:50 Sáng

  555Viết bình luận