Ngày đăng: 09/08/2022

Ngày cập nhật: 09/08/2022

Tác giả: Ngoc Anh

Trang chủ » Thông báo » Hướng dẫn đăng nhập tài khoản email @fpt.edu.vn

Hướng dẫn đăng nhập tài khoản email @fpt.edu.vn

Ngày đăng: 09/08/2022

Ngày cập nhật: 09/08/2022

Tác giả: Ngoc Anh

Mỗi học sinh khi học tập và sinh hoạt tại trường THCS và THPT FPT Hải Phòng sẽ có 01 tài khoản email cá nhân do nhà trường cung cấp và được sử dụng trong suốt quá trình học tập tại trường. 

Thông tin tài khoản đã được gửi tới email của phụ huynh.

Phụ huynh và học sinh vui lòng xem hướng dẫn sử dụng email dưới đây:

  • Bước 2: Đăng nhập email với tên đăng nhập là tài khoản email của học sinh đã gửi tới phụ huynh. Sau đó, học sinh tiến hành kích hoạt email, đổi mật khẩu theo những bước sau:

Điền tên đăng nhập đã được gửi tới email của từng phụ huynh VD: Huyenlmfs4383@fpt.edu.vn

Điền thông tin mật khẩu mặc định: 123@123a

Sau khi đăng nhập, màn hình sẽ hiển thị lời chào mừng, chọn Đồng ý/Accept

Học sinh bắt buộc phải đổi mật khẩu mới:

Yêu cầu mật khẩu mới đối với tài khoản email:

Mật khẩu mới không được chứa tên tài khoản. Đồng thời độ dài mật khẩu ít nhất 8 kí tự, bắt buộc chứa đồng thời: chữ, số và kí tự đặc biệt như “@, #,* …” 

Ví dụ: Tên tài khoản là huyenlm thì trong mật khẩu không được chứa tên “huyen”. Mật khẩu abcd@123 hoặc abcd#1234 là mật khẩu đúng yêu cầu.

Bấm chọn Tiếp tục/Next

Nhập lại mật khẩu mới vừa tạo rồi chọn Tiếp tục/next

Màn hình chuyển sang cửa sổ yêu cầu bảo vệ tài khoản. Chọn Xác nhận/Confirm

 

ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN VÀO LỚP 6, 7 VÀ LỚP 10 NĂM HỌC 2023 - 2024

  • Đăng ký nhận thông tin tuyển sinh