Ngày đăng: 21/04/2022

Ngày cập nhật: 21/04/2022

Tác giả: Phạm Hoa

Trang chủ » Bản tin FSchools » Hướng dẫn làm bài đánh giá năng lực đầu vào trên VioEdu

Hướng dẫn làm bài đánh giá năng lực đầu vào trên VioEdu

Ngày đăng: 21/04/2022

Ngày cập nhật: 21/04/2022

Tác giả: Phạm Hoa

Trường THCS và THPT FPT Hải Phòng gửi Quý phụ huynh và các em học sinh “Hướng dẫn làm bài đánh giá năng lực đầu vào trên VioEdu”

Chi tiết hướng dẫn, mời Phụ huynh và học sinh xem tại đây.

 

ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN VÀO LỚP 6, 7 VÀ LỚP 10 NĂM HỌC 2023 - 2024

  • Đăng ký nhận thông tin tuyển sinh