Ngày đăng: 23/04/2023

Ngày cập nhật: 23/04/2023

Tác giả: Ngoc Anh

Trang chủ » Bản tin FSchools » Quy định học bổng và chế độ ưu đãi học phí đối với học sinh trường THCS và THPT FPT tại Hải Phòng năm học 2023 – 2024

Quy định học bổng và chế độ ưu đãi học phí đối với học sinh trường THCS và THPT FPT tại Hải Phòng năm học 2023 – 2024

Ngày đăng: 23/04/2023

Ngày cập nhật: 23/04/2023

Tác giả: Ngoc Anh

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành quy định học bổng và chế độ ưu đãi học phí

đối với học sinh Trường THCS và THPT FPT

Điều 1. Áp dụng các chính sách theo Quyết định số 48/QĐ-CTGDFPT ngày 29/3/2023 của Công ty TNHH Giáo dục FPT về việc ban hành quy định học bổng và ưu đãi đối với học sinh thuộc khối phổ thông FPT, cụ thể như sau:

1.  Đối với khối THCS: Cấp các mức học bổng trị giá 100%, 70%, 50% và 30% học phí của từng năm học và áp dụng đến hết niên khóa.

1.1 Đối tượng: Thí sinh có tổng điểm 3 môn Toán, Tiếng Việt, Ngoại Ngữ học kỳ I, học kỳ II lớp 4 và học kỳ I lớp 5 đạt 85 điểm trở lên. Đồng thời, năng lực phẩm chất xếp loại Tốt; Thí sinh đạt kết quả cao trong kỳ thi đánh giá năng lực đầu vào do trường THCS và THPT FPT tổ chức.

1.2 Phương thức tìm kiếm học bổng: Phỏng vấn trực tiếp tại trường THCS và THPT FPT vào Chủ nhật, ngày 23/4/2023.

2.  Đối với khối THPT:

2.1.  Cấp học bổng trực tiếp:

– Cấp tối đa 15 suất học bổng trị giá 100% học phí 3 năm học tại trường THCS và THPT FPT cho thí sinh đạt giải nhất kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương các môn Toán, Ngoại ngữ, Tin học, Ngữ văn năm học lớp 9, căn cứ thời gian thí sinh hoàn thành thủ tục đăng ký nhập học đến khi hết chỉ tiêu. Nếu hết chỉ tiêu học bổng 100% học phí, thí sinh có thể đăng ký tham gia học bổng mức 70% học phí nếu mức này còn chỉ tiêu.

–  Cấp tối đa 30 suất học bổng trị giá 70% học phí 3 năm học tại trường THCS và THPT FPT, căn cứ thời gian thí sinh hoàn thành thủ tục đăng ký nhập học đến khi hết chỉ tiêu cho thí sinh đạt một trong các điều kiện sau:

– Giải Nhất kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương các môn Vật Lý, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Địa lý năm lớp 9.

– Giải Nhì kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương các môn Toán, Ngoại ngữ, Tin học, Ngữ văn năm lớp 9.

2.2.  Kỳ thi tìm kiếm học bổng: Ngày 23/4/2023.

3.  Các điểu khoản khác: áp dụng theo quyết định số 48/QĐ-CTGDFPT

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Trưởng ban tuyển sinh, Trưởng phòng Tuyển sinh, Kế toán trưởng và các bộ phận, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN VÀO LỚP 6, 7 VÀ LỚP 10 NĂM HỌC 2023 - 2024

  • Đăng ký nhận thông tin tuyển sinh